Cubes

Mã sản phẩm: DG 113 - 1
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 90x90x90, 150x150x150
Loại: Đá tấm, cắt quy cách.
Ghi chú

: