Mosaic 2

Mã sản phẩm: DM 002
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước:
Loại: Đá tấm, cắt quy cách.
Ghi chú: