Mosaic 19

Mã sản phẩm: DM 019
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước:
Loại: Đá tấm, cắt quy cách.
Ghi chú: