Đá Mosaic 5

Mã sản phẩm: DB 105
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 50x50x30, 100x100x50
Loại: Đá Mosaic dán tường, nền,...
Ghi chú: