Đá Quy Cách 55

Mã sản phẩm: DB 55
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 500 x 500 x 50
Loại: Đá quy cách 500 x 500 x 50
Ghi chú: