Đá Ong Đỏ

Mã sản phẩm: DB 120-1
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 100x100x15, 100x200x15, 100x300x15,...
Loại: Đá ong màu đỏ, vàng kích thước 100x100x15, 100x200x15, 100x300x15,...
Ghi chú: