Trụ đá

Mã sản phẩm: DB 124
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: cut to size
Loại: Đá trụ tự nhiên

Note: