Đá bánh dầu

Mã sản phẩm: DG 127

Giá : Call

Đơn vị tính: USD/M2

Kích thước: Ø300~450x40, Ø300~450x50, Ø300~450x80, Ø500~600x40, Ø500~600x50, Ø500~600x80,...

Loại: Đá tự nhiên, đá cắt theo quy cách: băm mặt, khò lửa,...