Đá Mặt Lồi Tự Nhiên

Mã sản phẩm: DB 126
Giá: Call
Đơn vị tính: USD/M2
Kích thước: 150x300x30, 200x400x30, 300x600x30, 150x300x50, 200x400x50, 300x600x50
Loại: Đá tự nhiên, đá cắt theo quy cách
Ghi chú: