Ghế băng

Mã sản phẩm: DB 123-1

Giá : Call

Đơn vị tính: USD/M2

Kích thước: 350x1200x80, 350x1000x80, 400x1200x80, 450x1200x80

Loại: Đá tấm, cắt tự nhiên

Ghi chú: